Opleiding Ritueelbegeleider, ceremoniespreker, storytellen, Ritual Coach, Ritueelontwerper

Meet 'the scientist'

wetenschappelijk brein van dienst. 

De Ritual Coach Methode is de link tussen neurowetenschappen en zingeving. 

We combineren de uitmuntendheid van ons brein met de gevoeligheid van onze intu├»tie en het onderbewustzijn.   


Hoe doen we dat? 
We bespreken het effect van hormonen, de werking van neuronen, het doel van emoties, de opbouw van herinneringen, de kracht van onze gedachten, hoe onze hersenen zijn opgebouwd, bewust versus onbewust en nog zoveel meer.  

foto #debocklaura

Waarom doen we dat? 
Evolutionair leerden we vertrouwen op ons ratio terwijl verandering zich bevindt op een dieper niveau in de hersenen, ons emotionele brein.  We leerden ons gevoel en onze intu├»tie negeren en bestempelen als flauw. Nochtans ligt de kracht voor verandering en inzicht in onszelf, in dat emotionele brein.

Rituelen en symbolen, muziek en dans, de klank van je stem en je lichaamstaal zijn uitstekende instrumenten om te praten met het creatieve brein. Door bewust gebruik te maken van de verschillende talen die wij jou aanleren, kan je verandering gaan sturen op een dieper niveau. 
Dat wil zeggen dat jij je eigen groei maar ook die van een ander kan be├»nvloeden. 

Met andere woorden, hoe meer inzicht je krijgt in de werking van ons brein, hoe beter je gedrag kan interpreteren.  Zo schrijf jij die bezielde teksten of ben je een betrokken coach,
leer je grenzen stellen en meer taal gebruiken dan alleen maar het woord. 

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.

We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. 

- Albert Einstein -

 Een Ritual Coach zet op creatieve wijze symbolen en rituelen in,
gebaseerd  op vijf  principes: 


        • het proces is een tijdlijn van verleden - heden - toekomst
        • verandering door het elimineren van innerlijke saboteurs
        • rituelen en symbolen zijn werkvormen die gestalte geven aan de verandering
        • toepassen van de methode van de vier richtingen waarbij we doen - denken - verbinden - voelen
        • holisme door in te zetten op lichaam - hoofd - ziel - hart